EUÁK márciusi hírlevél - a magyar cégeket érintő fontos EUs döntésekről és folyamatokról

euák hírlevél

Mi történt Brüsszelben?

Magyarország EU melletti Állandó Képviseletének márciusi összefoglalója

 

1. Az Európai Bizottság bemutatta a 2030-ig terjedő digitális stratégiáját

2. Tíz évvel meghosszabbítaná az Európai Bizottság a barangolásiszolgáltatások belföldi árakon történő használatát

3. A Horizont Európa keretében létrehozandó Közös Vállalkozásokról szóló Tanácsi Rendelettervezet

4. Az Európai Bizottság az egyenlő munkáért egyenlő bér biztosítását célzó javaslatot mutatott be

5. Az Európai Bizottság erősítené a vakcinagyártási ellátási láncokkapacitásait

6. A kiküldetési irányelv fuvarozásra gyakorolt hatásait vizsgálná az Európai Bizottság

 

Az Európai Bizottság bemutatta a 2030-ig terjedő digitálisstratégiáját

Az Európai Bizottság 2021. március 9-én megjelent stratégiája 2030-ig felvázolja az uniós digitálisjövőképet, kiemelve azt a négy területet, amelyek tekintetében a későbbiekben konkrét szakpolitikai célokat határoznak meg és jogalkotási menetrendet állítanak össze. Az Európai Bizottság azt várja, hogy a digitalizáció fejlesztése hozzájárul Európa digitális szuverenitásának kialakulásához, a saját digitálisinfrastruktúra, felhőkapacitás és adatgazdaság megteremtéséhez.

Az első kiemelt terület a digitálisan képzett népesség és magasan képzett digitális szakemberek megléte. A 2030-ig szóló célok között szerepel, hogy az EU-ban 20 millió alkalmazott szakember dolgozzon, nők és férfiak egyenlő arányban.

A második fókuszterület a biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúra. A 2030-ig szóló célok között szerepel, az 5G hálózat széles körű kiépítése, az élvonalbeli és fenntartható félvezetők európaigyártásának megteremtése, a peremhálózati számítás (edge computing) használata az önvezetés, azintelligens gazdálkodás, a gyártástámogatás, az egészségügyi szolgáltatások és nyilvántartások, és a közszféra modernizációjában.

A harmadik fókuszterület az üzleti szféra digitalizációja, azon belül is a gyártási folyamatokmodernizálása a robotika, a mesterséges intelligencia alkalmazásával. Ebben a folyamatban a stratégiaközponti szerepet szán a kis- és középvállalatoknak és a start-upoknak.

A negyedik fókuszterület a közszolgáltatások digitalizálása, különös tekintettel az egészségügyre és a digitális tudatosság fejlesztésére. Cél egy európai e-azonosítási (e-ID) rendszer megalkotása, annak érdekében, hogy a polgárok és vállalkozások ellenőrizhessék saját online jelenlétüket és rendelkezhessenek adataik felett. A 2030-ig szóló célok között szerepel, hogy a polgárok 80%-a e-ID megoldásokat használjon.

Cél továbbá egy emberközpontú, biztonságos és nyitott digitális környezet kialakítása, amely lehetővé teszi a polgárok számára a magánélethez és az adatvédelemhez, a véleménynyilvánítás szabadságához, a gyermekjogokhoz és a fogyasztókhoz fűződő jogok érvényesítését is.

Következő lépésként az Európai Bizottság 2021. folyamán irányított konzultációkat folytat az érintettgazdasági, társadalmi szereplőkkel, amelynek eredménye alapján 2021. folyamán előterjeszti majd a jogalkotási javaslatait.

További információért kattints ide!

 

Tíz évvel meghosszabbítaná az Európai Bizottság a barangolásiszolgáltatások belföldi árakon történő használatát

euák hírlevél

Az Európai Bizottság 2021. február 24-én mutatta be a roaming rendelet felülvizsgálatára vonatkozó terveit. A hatályos szabályozás 2022-ig szól, ezt tervezik meghosszabbítani 2032-ig. A javaslat alapvetően a 2017-ben bevezetett roam-like-at-home koncepcióját vinné tovább, amely megoldással felszámolták az EU-n belüli barangolásos kommunikáció többletköltségeit.

A javaslat lehetővé teszi, hogy barangolás közben is a hazaival egyenértékű minőségű szolgáltatásokra legyenek jogosultak a felhasználók. Emellett az értéknövelt szolgáltatások tekintetében tartalmaz fogyasztóvédelmi jellegű elemeket, ingyenes hozzáférést biztosít a vészhelyzeti kommunikációhoz, és tovább csökkenti a nagykereskedelmi díjak maximális mértékét. A javaslat tárgyalása megkezdődött a tanácsi munkacsoportban.

További információért kattints ide!

 

A Horizont Európa keretében létrehozandó Közös Vállalkozásokról szóló Tanácsi Rendelettervezet

Az Európai Bizottság 2021. február 23-án mutatta be a Horizont Európa keretprogram keretébenlétrehozandó európai partnerségekről szóló javaslatát, amelynek célja a zöld, klímasemleges és digitálisEurópa felé való átmenet felgyorsítása, valamint az európai ipar ellenállóbbá és versenyképesebbé tétele. Az EU közel 10 milliárd euró összegű finanszírozást fog biztosítani, amelyet a partnerek legalább ezzel megegyező összegű beruházással egészítenek ki. Ez az együttes ráfordítás várhatóan további beruházásokat mozgósít az átmenet támogatásához, és hosszútávon kedvező hatást gyakorol a foglalkoztatásra, a környezetre és a társadalomra.

További információért kattints ide!

 

Az Európai Bizottság az egyenlő munkáért egyenlő bérbiztosítását célzó javaslatot mutatott be

A bérek átláthatóságának biztosítását és ezáltal a nők és férfiak számára az egyenlő munkáért egyenlő bérelérését tűzi ki célul az Európai Bizottság 2021. március 4-én bemutatott irányelv javaslata. Az irányelv-tervezet lehetővé tenné az egyenlő díjazáshoz való alapvető jog megfelelő érvényesítését, és biztosítaná ennek a jognak az egész EU-ban való tiszteletben tartását a bérek átláthatóságára vonatkozó normák megállapításával.

A javaslat olyan mechanizmusok kidolgozására tesz javaslatot, amely lehetővé teszi a munka értékénekmegállapítását és összehasonlítását az irányelvben rögzített kritériumok alapján (úgymint végzettség, szakképzettség, képességek, felelősség, megterhelés, a feladatok jellege, az elvégzett munka).

Az irányelv-javaslat szerint a munkáltatónak a munkaviszony létesítését megelőzően biztosítania kell azálláskereső részére az információkat az adott munkakörben elérhető fizetési kategóriáról, a munkavállalók pedig tájékoztatást kérhetnek munkaadójuktól a munkahelyi átlagbérről nemekre és munkakörökre lebontva. A legalább 250 főt foglalkoztató vállalkozások számára a javaslat előírná, hogy rendszeresen tájékoztassák a munkavállalókat és a szociális partnereket a női és férfi munkavállalók közöttibérszakadékról a munkavállalók kategóriái szerint, a rendes alapfizetés és a kiegészítő vagy változóösszetevők szerinti bontásban.

A javaslat szankciókat is meghatároz a munkaadók jogsértése esetére.

A javaslat tárgyalása megkezdődött az illetékes tanácsi munkacsoportban és az Európai Parlamentben. Azirányelv elfogadását követően két év állna a tagállamok rendelkezésére, hogy átültessék az irányelvelőírásait a nemzeti jogba.

További információért kattints ide!

 

Az Európai Bizottság erősítené a vakcinagyártási ellátási láncokkapacitásait

Az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatósága a tagállamivakcinagyártási kapacitások összehangolására, a hiányosságok és akadályok felmérésére akciócsoportot hozott létre a tagállamok részvételével. A cél az, hogy a vakcinagyártás teljes ellátási láncában megtalálják azokat a gyártókat, szolgáltókat, akik képesek, vagy bizonyos fejlesztéseket követően képesek lennének a vakcinagyártás ellátási láncába bekapcsolódni és ezáltal elősegítsék a vakcinagyártás felpörgetését. Emellett szeretnének segítséget nyújtani abban, hogy a nagy vakcina fejlesztő cégek és a beszállítói lánc alacsonyabb szintjén lévő gyártók, szolgáltatók egymásra találjanak.

Beszállítókat keresnek az alapanyaggyártás, nano-lipid részecskék, egyszer használatos eszközök (bioreactor zsákok, szűrők, membránok), berendezések, fiolák, fecskendők gyártása, valamint a csomagolás és tárolás terén.

A vakcinafejlesztő cégek és a beszállítók közötti kapcsolatok megteremtése érdekében a Bizottság 2021.március 29-én és 31-én online partnerkereső rendezvényeket szervez, amelyet igény szerint megismételnek majd.

 

A kiküldetési irányelv fuvarozásra gyakorolt hatásait vizsgálnáaz Európai Bizottság

Az Európai Bizottság informális szakértői csoportot hoz létre, melynek célja, hogy megvizsgálja a kiküldetési irányelv alkalmazásából származó tapasztalatokat, jó gyakorlatokat és iránymutatásokat határozzon meg az irányelv alkalmazására vonatkozóan. A 70 fős szakértői csoportba a tagállami hatóságok mellett cégek és szakmai szervezetek képviselőinek jelentkezését is várják.

A felhívás az alábbi honlapon érhető el!

 

Kapcsolat:

Fáskerti Zita, ipari kapcsolatokért felelős diplomata

Elérhetőség:

hirlevel.beu [at] mfa.gov.hu