The 5G Coalition of Hungary was formed with AmCham Hungary as founding member

  • June 21, 2017
On Monday, the 5G Coalition (5GK), initiated by the Digital Success Programme, was formed with the aim to make Hungary a European hub for 5G developments and to take a leading role in the region in 5G-based applications.

After 2020, the 5G mobile service will provide almost unlimited bandwidth - creating the infrastructural background of high-speed developments such as driverless and interconnected vehicles, remote diagnostics and remote operations, smart city developments. Rapid technological development also enables our country to leap to the forefront in carefully selected areas.

Our goal is to be among the first countries to introduce 5G technology. The extended Digital Success Programme, Digital Success Programme 2.0, has therefore called for all partners who want to work together to form a coalition in order to achieve these goals. Among the founders are multinational companies, domestic companies, university and academia, professional organizations, chambers, ministries and government institutions.

Ákos Kara, Secretary of State for Infocommunications and Consumer Protection said that Hungary performs best in the field of networks if we look at the studies and statistics related to digitalization. „The next major leap in the development of networks is the fifth generation 5G networks. I said leap instead of step deliberately since after a period of gradual progress, we are looking at explosive change here” – the state secretary argued. One of the infocommunications goals of Hungary is the testing and the introduction of this state of the art network. „These developments are about a living city and the lives of its citizens, it is about the Hungarian people. I believe that Hungary will be among the first countries to introduce 5G technology.”

As Secretary of State for Economic Development and Governance of the Ministry of National Economy, István Lepsényi said today, the development of high-speed broadband has at least as much impact on our lives as the creation of electricity and transport networks a century ago. We live in the era of new technological changes in which the internet-economy is fundamentally  transforming manufacturing systems. We have reached a point where the digital world is already a decisive element in industrial production. The launch of the 5G coalition is above all a reflection of the government's commitment to digitization of industry and the economy, which can only be achieved through the unification and cooperation of the various fields of expertise, and through rapid and timely progress.

László Palkovics, coordinator of the Hungarian involvement in the development and production of driverless and electric vehicles and the government commissioner responsible for creating the concept of education, research and economic development of the ELI Science Park project, highlighted that the development of the fifth generation mobile network is of the utmost importance in Zalaegerszeg and its region for the testing of driverless and networked vehicles. 5G not only means faster data transfer but also allows for real-time communication between vehicles and between vehicle and transportation infrastructure. The test track at Zalaegerszeg will offer companies developing 5G the opportunity to test their latest developments in cooperation with the automotive industry.

Tamás Deutsch, Commissioner of the Digital Success Programme said that Hungary is equipped with a world class 4g mobile network; therefore, we are well placed not just to retain our position in mobile telecommunication but to create a competitive advantage by assuming a leading role in 5G mobile developments in the next phase of the digital transformation. The expanded Digital Success Programme, Digital Success Programme 2.0 sets significant development goals to make Hungary a world leader in 5G technology.

The inception of the 5G Colaition is a clear message to the world: Hungary has opened her doors to 5G developments.

The Secretaritat of the Digital Success Programme

Sajtóközlemény

Megalakult a Magyarországi 5G koalíció

A mai napon megalakult a Digitális Jólét Program által kezdeményezett 5G Koalíció (5GK), amelynek célja, hogy Magyarország az 5G fejlesztések egyik európai központjává váljon és régiós vezető szerepet töltsön be az 5G-re épülő alkalmazások tesztelésében.

2020 után az 5G mobilszolgáltatás szinte korlátlan sávszélességet tud majd biztosítani – megteremtve ezzel a nagy adatátvitelt igénylő fejlesztések – így többek között a vezető nélküli és összekapcsolt járművek, a távdiagnosztika és távműtétek, a smart city fejlesztések - infrastrukturális hátterét. A gyors technológiai fejlődés lehetővé teszi hazánk számára is, hogy egy-egy jól megválasztott területen ugrásszerű fejlődést elérve az élvonalba kerüljünk. A célunk, hogy Magyarország azon országok sorába tartozzon, ahol a világon elsőként valósul meg az 5G technológia bevezetése.  A kibővült Digitális Jólét Program, a Digitális Jólét Program 2.0 ezért koalícióba hívott minden olyan partnert, aki és amely együtt kíván működni e célok elérésében. Az alapítók között multinacionális cégek, hazai vállalkozások, az egyetemi és akadémiai szféra, szakmai szervezetek, kamarák, minisztériumok és kormányzati intézmények egyaránt szerepelnek. 

Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára beszélt arról, hogy Magyarország, ha a digitalizáció állásáról szóló elemzéseket, statisztikákat nézzük, a hálózatok terén teljesít a legjobban. A hálózatok területén a következő nagy ugrást az ötödik generációs, 5G hálózatok jelentik. Szándékosan nem lépést, hanem ugrást mondok, mert az eddigi fokozatos fejlődés után itt robbanásszerű változásról beszélhetünk. Magyarország egyik infokommunikációs célja ennek a legmodernebb hálózatnak a tesztelése és éles bevezetése. A fejlesztések az élő városról, és az ott élők mindennapjairól, a magyar emberekről szólnak. Hiszek abban, hogy 2020 után elsők között léphet Magyarország az 5G felhasználók táborába.

Mint ahogy az Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára, Lepsényi István elmondta napjainkban a nagy sebességű széles sávú hálózatok kiépülése legalább akkora hatást gyakorol életünkre, mint a villamos energia- és a közlekedési hálózatok létrejötte egy évszázaddal ezelőtt.  Egy új technológiai korszakváltás időszakát éljük, amelyben az internet-gazdaság alapjaiban alakítja át a gyártási rendszereket. Olyan ponthoz értünk el, amikortól a digitális világ már meghatározó eleme az ipari termelésnek. Az 5G koalíció elindítása mindenekelőtt kifejezi a kormány elkötelezettségét az ipar és a gazdaság digitalizációjában, amely csak a különböző szakterületek összefogásával és együttműködésével, s ami legalább ilyen fontos, gyors és ütemes előrehaladással valósítható meg.

Palkovics László a vezető nélküli, valamint az elektromos hajtású járművek fejlesztésében és gyártásában való magyar részvétel koordinálásáért, továbbá az ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért felelős kormánybiztos többek között kiemelte, hogy az ötödik generációs mobilhálózat kiépítése Zalaegerszeg és térségében kiemelt fontosságú az automatizált és hálózatba kapcsolt járművek teszteléséhez. Az 5G nem egyszerűen gyorsabb adatátvitelt jelent, hanem lehetővé teszi a járművek közötti, valamint a jármű és közlekedési infrastruktúra közötti valós idejű kommunikációt. A Zalaegerszegen megépülő tesztpálya lehetőséget biztosít az 5G technológiát fejlesztő vállalatok számára, hogy a járműipar szereplőivel együttműködve tudják tesztelni a legújabb fejlesztéseiket.

Deutsch Tamás, Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos elmondta, hogy hazánk a világ élvonalába tartozó  4G mobilhálózattal rendelkezik, így jó helyzetben van ahhoz, hogy a mobil távközlés terén megszerzett pozícióját ne pusztán megőrizze, hanem versenyelőnyre váltsa a digitális átalakulás következő szakaszában meghatározó 5G mobil fejlesztések terén vállalt kezdeményező szereppel. A kibővült Digitális Jólét Program, a Digitális Jólét Program 2.0 jelentős fejlesztési célokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy Magyarország azon országok sorába tartozzon, ahol a világon elsőként valósul meg az 5G technológia bevezetése. Az 5GK megalakulása világos üzenet a nagyvilágnak: Magyarország kitárta kapuit az 5G fejlesztések előtt.

Az 5GK megalakulása világos üzenet a nagyvilágnak: Magyarország kitárta kapuit az 5G fejlesztések előtt.

Digitális Jólét Program Titkársága