Szűts Ildikó

SZŰTS Ildikó

OTP Bank Nyrt. 
Elnöki főtanácsadó, Kommunikációs igazgató

A jelölő által beküldött vélemény a jelöltről

A jelölt kiemelkedő szerepet játszott az elmúlt két évtized emberi erőforrás fejlesztés területén. Tanácsadóként magas szakmai színvonalon és nagy empátiával dolgozta ki és vezette be az addig ismeretlen humán erőforrás-menedzsment és szervezetfejlesztési modelleket. Mind tanácsadóként mind vezetőként jelentős eredményeket mutatott fel a vállalati kultúrakutatások alkalmazásában.

A Magyar Postánál humán vezetőként megvalósította a  HR irányítás, fejlesztés és gazdálkodás vállalati szolgáltatási modelljét, a humán kontrolling rendszer bevezetését és a benchmark rendszer napi alkalmazásba vételét.Az érdekképviseletekkel való együttműködés mechanizmusában páratlan konfliktuskezelési és tárgyalási sikereket ért el, válságos periódusokban is végig megőrizve a munkabékét.

A Magyar Posta vezérigazgatójaként, vezetési stílusában a problémaorientáció, az emberismeret, az érdekellentétek kiegyensúlyozási képessége párosult a szigorú követelménytámasztással és a személyes példamutatással.A nehéz feladatokat nagy érzékenységgel, ugyanakkor megfelelő humorérzékkel párosítva, a női kedvességet és a férfias határozottságot jól kombinálva sikeresen oldotta meg. Vezetőtársait szakértelmükért tisztelte, de nem habozott vitába szállni velük, arra törekedve, hogy fenntartható kompromisszumokat hozzon létre.

A Magyar Posta HR szervezete vezetése alatt nemzetközi díjakat nyert. Szűts Ildikó nemzetközileg is elismert szakemberként és vezetőként egyaránt példaadó a mai és a leendő női vezetők számára.