MVSZ-Corvinus Vámlogisztika képzés

 • August 03, 2020
A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) és a Magyar Vámügyi Szövetség által az ellátási lánc menedzsment, a logisztika és a vám területén dolgozó szakemberek számára 2018-ban indított, Magyarországon egyedülálló vámlogisztikai szakirányú továbbképzés 2020-ben is folytatódik.

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) és a Magyar Vámügyi Szövetség által az ellátási lánc menedzsment, a logisztika és a vám területén dolgozó szakemberek számára 2018-ban indított, Magyarországon egyedülálló vámlogisztikai szakirányú továbbképzés 2020-ben is folytatódik.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Vámlogisztika szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak / Vámlogisztika szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja


✓ A Vámlogisztika képzés célja olyan szakemberek felkészítése a gazdaság számára, akik összefüggéseiben ismerik a vámeljárások és az egyes vámjogi eszközök nemzetközi ellátási láncokban betöltött szerepét.
✓ A képzés sikeres elvégzését követően képesek lesznek egy adott gazdasági vállalkozás vámfolyamatainak megtervezésére és irányítására oly módon, hogy az a lehető legnagyobb mértékben, költség és idő hatékony módon integrálódjon a vállalat logisztikai folyamataiba.
✓ Ennek érdekében a képzés során a külkereskedelmi cégkapcsolatokra vonatkozó vezetői döntésekhez, valamint a vállalatok egyes alrendszerei közötti együttműködéshez szükséges vám és ellátási lánc ismeretekre tesznek szert.
✓ Képesek lesznek elhelyezni a vámpolitikát a kereskedelempolitika eszközrendszerében, megismerik a vámjogi szabályozás gazdasági vetületeit és ezekkel összhangban bővítik az ellátási lánc menedzsmenttel kapcsolatos ismereteiket.
✓ A képzés egyúttal kitér az export és import jogszerűségét biztosító, valamint az ellátási lánc biztonságát felügyelő trade compliance szakterületre, annak szerepére, eszközrendszereire.

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • A gazdaságtudományok képzési területen szerzett alapdiploma esetén: Vámlogisztikai szakközgazdász (angolul: Customs logistics expert economist);
 • Nem a gazdálkodástudományok terén szerzett alapdiploma esetén: Vámlogisztikai menedzser (angolul: Customs logistics manager)

A felvétel feltétele:

Posztgraduális képzés lévén a képzés előfeltétele gazdaságtudományi vagy bármely egyéb képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél, emellett a vámigazgatás vagy vállalati vámügyi területen szerzett minimum 2 éves munkatapasztalat.

Képzési jellemzők

 • Időtartama: 2 félév
 • Helyszíne: Budapest
 • Munkarend: levelező, kontakt órák péntek délután és szombatonként, órarend szerinti gyakorisággal

A képzés első féléve a kereskedelempolitikai alapozó tantárgyakat és logisztikai szakterület kiemelt témáit (logisztikai management, fuvarjog, logisztikai kontrolling), második féléve pedig a vámjog, trade compliance és ellátási lánc management vámszakmai aspektusaira fókuszál.

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés az Egyetem honlapján található elektronikus jelentkezési lapon az alábbi linken, amelyhez csatolni kell a végzettséget igazoló oklevél másolatát, önéletrajzot, bemeneti feltételként előírt munkatapasztalat igazolására szolgáló dokumentumot, regisztrációs díj befizetési igazolását.

Jelentkezési határidő: a 2020. őszi (várhatóan szeptemberi-októberi) indulással meghirdetett képzéshez a jelentkezési határidő 2020. augusztus 16. (jelentkezés hosszabbítás várható)

A jelentkezés folyamatáról további információ szerezhető:

A Corvinus Egyetem részéről: Szórádi Anikó

Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. E épület 177.

Tel/fax: +36 1 482 5041 Mellék: 5041

E: aniko.szoradi@uni-corvinus.hu

Honlap

Önköltség: 390.000 Ft/félév.

Kinek ajánljuk a képzést?

 • Logisztikai szolgáltatók azon közép- és felsővezető munkatársainak, akik a 3PL, 4PL, 5PL típusú tevékenységüket a logisztikai és vámszolgáltatások ötvözésével kívánják versenyképesebbé tenni. Azon vállalati vámügyi, logisztikai, beszerzési, külkereskedelmi szakembereknek, akik széles körű szakmai ismeretek birtokában kívánják támogatni vállalatuk ellátási láncával kapcsolatos stratégiai döntéseit;
 • Azon jogi végzettségű szakembereknek, akik vámügyi területre kívánnak specializálódni;
 • Azon középfokú képzésben oktatóknak, akik logisztika, vám, ellátási lánc témakörökben továbbfejlesztenék ismereteiket;
 • A közigazgatás azon munkatársainak, akik az ellátási lánc üzleti folyamatainak mélyebb megismerésével szeretnék tudásukat szélesíteni;
 • Mindenkinek, aki a logisztika, ellátási lánc, vám ismeretek iránt érdeklődik;
 • Azaz Önnek!

A képzési programunkat a vámügyi szakértői hatósági képzésről és vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján elfogadták a vámjogi szakértői hatósági vizsgára bocsátó képzésként is. Így a végzett hallgatók számára az egyetemi vizsga teljesítése lehetővé teszi, hogy további képzés nélkül jelentkezzen a vámügyi szakértői hatósági vizsgára. Az egyetemi képzésünk hallgatói számára ingyenesen lehetővé tesszük a Magyar Vámügyi Szövetség által rendezett hatósági képzés moduljainak látogatását és a telephely-látogatáson való részvételt, amelyek további támogatást adhatnak a hatósági vizsga sikeres letételéhez. Az idei hatósági képzésről a Magyar Vámügyi Szövetség honlapján találnak majd információkat: www.mvsz.eu

A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást:

 • Az MVSZ részéről tájékoztatást ad:
  Tolnainé dr. Tóth Veronika
  A Magyar Vámügyi Szövetség főtitkára
  E: tolnaine.tothvera@vamszovetseg.hu
  T: +36-70-3999664