IKT cégek informatikai gyakornokokat díjmentesen vehetnek igénybe a Programozd a Jövőd projekt keretein belül

  • November 27, 2019
Egyedülálló lehetőséget IKT cégek számára: informatikai gyakornokokat díjmentesen vehetnek igénybe a Programozd a Jövőd projekt keretein belül. Jelentkezési határidő: 2019. december 6.

Kedves AmCham Tag!


A piacvezető MELÓ-DIÁK diákmunka hálózat egyedülálló lehetőséget biztosít IKT cégek számára, hogy informatikai gyakornokokat vegyenek igénybe díjmentesen. (A gyakornokok bére a garantált bérminimum mértékéig a GINOP 3.1.1 – VEKOP-15-2016- 00001 projektből kerül finanszírozásra.) A Programozd a Jövőd” projekt gyakornoki programjának lebonyolításáról szóló közbeszerzést a MELÓ-DIÁK nyerte el, így a díjmentes gyakornokok kizárólag a projekt végrehajtására kiválasztott MELÓ-DIÁK Iskolaszövetkezeteken keresztül vehetők igénybe. 

Cégének ehhez mit kell tennie/minek kell megfelelni? 

Tevékenységi köreiben szerepel valamelyik az alábbi tevékenységek közül, vagy a gyakornok foglalkoztatás előtt felveszi valamelyiket: 

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása, 5821 Számítógépes játék kiadása, 5829 Egyéb szoftverkiadás, 6110 Vezetékes távközlés, 6120 Vezeték nélküli  távközlés, 6130 Műholdas távközlés, 6190 Egyéb távközlés, 6201 Számítógépes programozás, 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás, 6203 Számítógép-üzemeltetés, 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás, 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás, 6312 Világháló-portáli szolgáltatás, 6399 M.n.s.  egyéb nformációsszolgáltatás.

Igénybe vehető létszám: egy gyakornoki helynél minden 10 alkalmazottként 1 fő gyakornok foglalkoztatható úgy, hogy az egyszerre foglalkoztatott összes gyakornok száma nem haladhatja meg a 30 főt. 

Gyakornoki munkaidő: max. 20 óra/hét/fő, a szorgalmi időszakon kívüli  munkavégzés során maximum 40 óra/hét. 

Egy gyakornoki helyen foglalkoztatható gyakornok csak új gyakornok lehet, aki a szerződés hatályba lépését megelőző 3 évben a cégnél, melyhez kiközvetítésre kerül nem állt közvetett vagy közvetlen módon sem foglalkoztatási jogviszonyban. 

Teendők, ha érdekli a program: 

  • leadja gyakornoki igényét a MELÓ-DIÁK számára 
  • a MELÓ-DIÁK megkeresi a megfelelő gyakornokot,
  • a MELÓ-DIÁK szerződést köt cégével a szolgáltatás ellátására
  • a MELÓ-DIÁK megállapodást köt a diákkal - a MELÓ-DIÁK minden hónap végén bérszámfejti a jelenléti ívek alapján a gyakornokokat
  • ezek után mindössze annyit kérünk, hogy értékelje a gyakornok munkáját

Határidő:

Mivel korlátozott létszámban (500 fő gyakornok) érhető el az érdeklődők számára ez a teljesen díjmentes szolgáltatás, ezért fontos, hogy igényét legkésőbb december 6-ig jelezze. Az érdeklődők számára biztosított gyakornokok elosztása jelentkezési sorrendben történik, a feltételeket teljesítő cégek  számára. Bármilyen további kérdése esetén készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: 
A programról bővebb tájékoztatást az alábbi linken talál:
https://docs.google.com/document/d/1dMiFsw6rKpeEMI9n5Drum0SPxpCFvMcTSMx6A9y4kUY/edit?usp=sharing 

.

Budapest, 2019. november 26.

Kott Zoltán
igazgatósági tag
e-mail: kott.zoltan@melodiak.hu 
web: www.melodiak.hu 
MELÓ-DIÁK
cím: 2724 Újlengyel, Kossuth u. 138.
telefon: +36 1 323 2133
fax: +36 1 476 0620